Ako mám nakupovať?

Všeobecné obchodné podmienky
Podmienky nákupu

1.Úvod

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP)upravujú vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim v oblasti predaja tovaru na www. Cipoandbaxx.hu.

Používaním tejto stránky kupujúci berie na vedomie a akceptujete VOP.

 

  1. Poskytovateľ služieb

Názov: CipobaxxKft.

Sídlo: 1064 Budapešť, ul. Podmaniczky 67.

Poštová adresa: 1064 Budapešť, ul. Podmaniczky 67.

Adresa obchodných priestorov: WestEnd City, Kölcseysétány 32 (podchod)

Reprezentatívny názov: cipoandbaxx

Obchodné registračné číslo: 01-09-190921

Meno registrujúceho súdu: súd registrácie metropolitného súdu

Daňové číslo: 24945929-2-42

Daňové identifikačné číslo Spoločenstva: Zadajte

Účtovníctvo Finančná inštitúcia: Zadajte

Číslo účtu: 11708094-20004130-00000000

Číslo účtu IBAN: Zadajte

E-mailová adresa: info@cipoandbaxx.hu

Telefónne číslo: +36708828275

 

  1. Činnosť na webovej stránke

Opis toho, aké produkty alebo služby predáva poskytovateľ služieb na webových stránkach.

 

  1. Podmienky používania

4.1. zodpovednosť

Opis záležitostí týkajúcich sa záväzkov, tj. v ktorých prípadoch a v akých prípadoch poskytovateľ služieb vylučuje svoju zodpovednosť. napríklad:

Používateľ môže používať webovú lokalitu výlučne na vlastné riziko. Používateľ berie na vedomie, že poskytovateľ služieb neberie zodpovednosť za majetkové aj nemajetkové škody spôsobené úmyselne, hrubou nedbanlivosťou alebo trestným činom, ako aj fyzickú integritu, poškodenie zdravia vyplývajúce z používania webovej lokality. 

Poskytovateľ služieb vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za správanie užívateľa webovej stránky , že používateľ je v plnom rozsahu a

je výlučne zodpovedný za svoje správanie.

Používateľ služieb je povinný postarať sa o skutočnosti, aby práva tretích osôb a všetky zákony priamo alebo nepriamo neboli porušené.

Akýkoľvek obsah, ktorý používateľ sprístupní pri používaní webových stránok /napríklad príspevok/ poskytovateľ má právo, ale nie povinnosť tieto príspevky overovať, ale v prípade nelegálnej a nezákonnej činnosti neberie  poskytovateľ zodpovednosť.

 

4.2. autorské práva

Celá stránka (texty, obrázky, grafické prvky atď.) Je chránená autorskými právami. Kopírovanie  na komerčné účely, modifikovanie a ďalšie šírenie je zakázané !

Opis iných ustanovení o autorských právach.

 

  1. Nákup na internetovej stránky

5.1. Postup objednávky

Stránka poskytuje prezentácie produktov a možnosti objednávania online pre používateľov. Položky ponuky  možno predchádzať na webovej stránke podľa kategórií.  Výrobky sú kategorizované podľa kategórie produktov. V kategórii Akcie sa nachádzajú všetky dostupné akciové produkty. Pri každom akciovom produkte je vyznačená doba platnosti akcie a označenie „Do vypredania zásob“.

Pod označením „Viac za menej“ sú umiestnené ponuky v prípade objednania väčšieho množstva tovaru za zvýhodnenú cenu. 

Pod označením „Novinky „ sa nachádza tovar, ktorý je nový v ponuke.

Pri kliknutí na názov kategórie sa objaví zoznam tovaru, ak sa všetky produkty nezmestia na jednu stranu na dolnej a hornej časti strany objavia čísla strán, kliknutím na tieto čísla je možnosť listovať medzi jednotlivými stranami.

 

Na webových stránkach je možné vyhľadať produkt podľa kľúčového slova. Výsledky vyhľadávania produktov zodpovedajúce kritériám vyhľadávania pre tieto kategórie sa objavia v podobe zoznamu.

Vybraný produkt  sa môže  umiestniť do košíka pomocou tlačidla  Košík a požadovaný počet kusov sa dá nastaviť vedľa tlačidla. Používateľ

môže  skontrolovať obsah košíka pomocou  ikony košíka. Tu  sa môže  upraviť množstvo produktu v košíku.

 Tlačidlo Vyprázdniť košík tiež umožňuje úplné vyprázdnenie košíka.

 Používateľ kliknutím na tlačidlo Objednávka pokračuje v procese nákupu.

Druhý krok umožňuje  vstúpiť, zaregistrovať alebo uskutočniť nákup bez registrácie.

V prípade registrácie a pri nákupe bez registrácie je používateľ povinný uviesť nasledujúce údaje: e-mailová adresa, meno, telefónne číslo,

fakturačná adresa,  dodacia adresa ak je iná ako fakturačná adresa .V prípade registrácie okrem vyššie uvedených údajov je potrebné zaregistrovať heslo. O úspešnej registrácii sa môže používateľ presvedčiť na webovej stránke a v e-mailovej komunikácii. Používateľ môže požiadať o zrušenie registrácie prostredníctvom e-mailu, v prípade nových nákupov treba nová registrácia. Za ochranu  poskytnutých osobných údajov zodpovedá poskytovateľ. Používateľ webovej stránky je povinný svoje údaje aktualizovať a v prípade vedomosti, že jeho údaje boli zneužité treťou  osobou, je povinný túto skutočnosť poskytovateľovi oznámiť.

V prípade zabudnutého hesla môže používateľ požiadať o nové heslo  na registrovanú e-mailovú adresu.

 

Ako ďalší krok pri objednávaní musí používateľ zvoliť vhodnú formu  platby a spôsob doručenia.

Používateľ má možnosť  skontrolovať všetky predtým zadané údaje, produkty a množstvá  ktoré chce objednať.

Pri chybne zadaných údajov má objednávateľ možnosť tieto chyby opraviť pomocou ikony, ktorá znázorňuje ceruzku. Ak sú všetky údaje správne svoju objednávku môže dokončiť pomocou tlačidla „Odoslanie objednávky“ O tejto skutočnosti dostane upozornenie na webovej stránke a v emailovej komunikácii.  V prípade, že používateľ nájde chybu v objednávke po odoslaní, túto skutočnosť neodkladne prípadne do 24 hodín  oznámi poskytovateľovi.

Používateľ bez ohľadu na účel vstupu vstupuje cez „Prihlásenie“ alebo „zákazník Prihlásenie“  do menu Po prihlásení sa objaví „Aktualizácia údajov“ pri ktorej sa môžu aktualizovať všetky údaje zadané pri registrácii.

Iné: Používateľ musí byť  prihlásený, aby sa zobrazili ceny jednotlivých produktov pri vkladaní do košíka? Je možnosť platiť bankovým prevodom? Iný spôsob on-line platenia je možný? 

Tu je popis postupu. Môže byť obsah košíka  uložený pre neskorší nákup (automaticky alebo pomocou tlačidla)? Je možnosť uplatnenia  kupónov pri nákupe? Existuje zbierka bodov za nákup? Mali by sa uvádzať ďalšie parametre objednávky ...

 

5.2. Viazanie ponúk, potvrdenie

Poskytovateľ služieb informuje objednávateľa do 48 hodín od potvrdenia objednávky.. Ak to používateľ nedostane do 48 hodín potvrdenie  objednávky od poskytovateľa, používateľ nie je povinný objednaný tovar prevziať.

Potvrdzujúci e-mail obsahuje informácie, ktoré boli zadané  pri objednávke tovaru , informácie o objednávke, názvy, cenu objednaného produktu,

Platobné podmienky a zvolené spôsoby doručenia, poradové číslo objednávky a navyše poznámky objednávky používateľa.

 

 

5.3. Uzavretie zmluvyZmluva sa uzatvára v maďarčine. Odoslanie objednávky sa  považuje za elektronicky uzatvorenú zmluvu,na ktoré sa vzťahujú služby elektronického obchodu a služby informačnej spoločnostiz CVIII z roku 2001. sa riadia zákonom. Zmluva je medzi spotrebiteľom a podnikateľomupravuje vládny výnos 45/2014 (II.26.) o podrobných pravidlách zmlúv a zohľadňuje práva spotrebiteľovSmernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83 / EÚ.Zmluva sa uzavrie po prijatí automatického potvrdenia. ALEBOOkrem automatického potvrdzovacieho e-mailu odošle Poskytovateľ servisu používateľovi   druhý e-mail do  48 hodín (oddelený e-mail).Na základe tohto druhého e-mailu sa uskutoční obchod. 

5.4. Registrácia zmluvy

Zmluva uzavretá prostredníctvom webovej stránky nie je písomnou zmluvou. Poskytovateľ servisu ju neeviduje, neskôr  nie je k dispozícii.

Poskytovateľ služby dodržiava zásady etického kódexu, ak áno, kde je tento etický kódex zverejnený.

 

5.5. zmenka

Poskytovateľ servisu vydáva elektronický alebo papierový daňový doklad?

Ak vydávate papierový daňový doklad,  ako a kedy sprístupní používateľovi?

V prípade elektronického daňového doklady kedy a ako poskytne používateľovi?

Ak používateľ žiada zvlášť daňový doklad o každej položke, musí každú položku objednať osobitne ?

 

5.6. platba

Zoznam možných spôsobov platby  a ich podrobná prezentácia. napríklad:

5.6.1. Platba vopred

Podrobný opis spôsobu platby, spôsobu platby, možných poplatkov za správu platieb atď.

5.6.2. Na dobierku

5.6.3. Platba v hotovosti na mieste

 

 

 

 

 

 

5.7. Prevzatie tovaru, Doprava

Zoznam možností prijatia a doručenia, ktoré poskytuje internetová stránka a ich podrobná prezentácia

 

5.7.1. XXX kuriérna služba

Podrobný opis spôsobu dopravy

Ktorá kuriérska spoločnosť dodávku uskutočňuje ?

V ktoré dni je možné tovar doručiť? (v pracovných dňoch od pondelka do piatku od 8:00 do 17:00), či existuje možnosť dodávky počas víkendu)

Oznámenie používateľovi,  že môže udať adresu do zamestnania v prípade, že počas pracovných dní sa nezdržuje na adrese doručenia.

Informácie o pohybe balíka, kde sa nachádza balík , ako a kto  poskytne informácie o doručení balíka, či je možnosť kuriérskou službou dohodnúť presnú hodinu doručenia. Ak áno treba uviesť telefónne číslo kuriérskej spoločnosti.

Čo sa stane ak na adrese doručenia kuriér nenájde nikoho / napr. kuriér nechá telefónne číslo, či sa uskutoční náhradné doručenie, či treba nanovo objednať tovar/

 

 

Pri prevzatí tovaru je používateľ povinný  presvedčiť sa o neporušiteľnosti tovaru. V prípade poškodenia obalu, tovaru alebo iného poškodenia používateľ môže požiadať kuriéra o spísanie zápisnice o poškodení. Podpísaním preberacích dokumentov  používateľ svojím podpisom potvrdzuje prevzatie tovaru.  Po prevzatí dokladu o doručení a odchode kuriéra používateľ má možnosť len odstúpiť od zmluvy.

V prípade, že pri preberaní tovaru je značne poškodený obal alebo tovar, a je značné, že tovar sa poškodil ešte pred prevzatím zásielky, poskytovateľ tento tovar  bezplatne dodatočne vymení. Poškodenia vzniknuté po prevzatí tovaru, poskytovateľ neuznáva.

 

Špecifikácia nákladov na doručenie

Uvedenie termínu dodania (napr. 3-5 pracovných dní)

Pokiaľ sa poskytovateľ služieb nedohodne inak, dodávka tovaru sa musí uskutočniť  najneskôr  do 30 dní od uzatvorenia zmluvy.

Ak Poskytovateľ  nedodrží dohodnutú lehotu dodania, môže sa dohodnúť náhradná lehota dodania tovaru .

Ak poskytovateľ nedodrží náhradnú lehotu dodania, používateľ má možnosť odstúpiť od zmluvy.

Používateľ v prípade nestanovenia náhradnej lehoty dodania, má možnosť odstúpiť od zmluvy len v prípade ak poskytovateľ dodávku nezrealizuje.

Atď. ...

5.7.2. Balík poštových zásielok

5.7.3. Osobný odber

 

  1. Právo na odstúpenie od zmluvy

6.1. Postup uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy

Ustanovenia tohto ustanovenia sú výlučne pre fyzickú osobu, ktorá koná mimo rozsahu svojej profesie, samostatnej zárobkovej činnosti alebo podnikania

ktorí nakupujú, objednávajú, prijímajú, používajú, používajú a ponúkajú obchodné ponuky súvisiace s komoditami

(ďalej len "spotrebiteľ").

Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do

(14) dní odo dňa prijatia tovaru  treťou stranou.

Spotrebiteľ uplatní svoje právo odstúpiť od zmluvy v období medzi dátumom prijatia výrobku a dátum uzavretia zmluvy.

V prípade, že spotrebiteľ chce uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, so zámerom zrušenia musia byť zaslané (napríklad poštou, jasné vyhlásenie

faxom, poštou alebo elektronicky) kontaktné údaje uvedené v odseku 1 Podmienok používania služby.

 

Spotrebiteľ nesie dôkazné bremeno, že uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy v súlade s ustanoveniami uvedenými v § 5.

V oboch prípadoch musí poskytovateľ služby potvrdiť  vyhlásenie o odstúpení spotrebiteľa neodkladne  e-mailom.

Písomne podané odstúpenie od zmluvy  ​​v stanovenej lehote, musí byť považované za platné, ak spotrebiteľ príslušné vyhlásenie  podal do 14 kalendárnych dní

(aj keď 14. kalendárny deň).

Poštou podané odstúpenie od zmluvy – rozhodujúci je dátum podania na pošte, Spotrebiteľ je povinný svoje odstúpenie od zmluvy podať doporučene, aby čas podania bol jednoznačne identifikovateľný. Pri zaslaní odstúpenia od zmluvy  e-mailom alebo faxom, rozhodujúcim časom na posúdenie lehoty odoslania je čas uvedený na faxovej alebo e-mailovej komunikácie.  

V prípade odstúpenia od zmluvy spotrebiteľ doručí  objednaný výrobok na adresu poskytovateľa služieb uvedenú v bode 1 bez zbytočného odkladu,

najneskôr do 14 dní odo dňa vyhlásenia o odstúpení od zmluvy. Uzávierka sa považuje za splnenú, ak spotrebiteľ objednaný tovar odovzdá kuriérovi,

Produkt (poštou alebo kuriérom)Vráti do 14 dní od odstúpenia od zmluvy.

Náklady na vrátenie produktu na adresu poskytovateľa služby znáša spotrebiteľ. Ak spotrebiteľ vráti tovar dobierkou, poskytovateľ takýto spôsob prevzatia neakceptuje .